DANH MỤC

Tuyển dụng Subscribe to Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh ô tô

Nhân viên Kinh doanh ô tô – Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing,...

Nhân viên Thu mua xe đã qua sử dụng

Nhân viên Thu mua xe đã qua sử dụng   – Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Kỹ thuật ô tô; –...

Trưởng phòng/ Phó phòng Kinh Doanh ô tô

Trưởng phòng/ Phó phòng Kinh Doanh ô tô – Nam/nữ dưới 45 tuổi; – Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: Kinh tế, Marketing,...

Nhân viên Kinh doanh ô tô

Nhân viên Kinh doanh ô tô – Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: Kinh tế, QTKD,...

Đốc công xưởng Sửa chữa, xưởng Đồng Sơn

Đốc công xưởng Sửa chữa, xưởng Đồng Sơn Nam, Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường: ĐH Giao thông vận tải, ĐH Bách...

Nhân viên Kinh doanh ô tô

– Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô thuộc các...

Nhân viên Kinh doanh xe đã qua sử dụng

– Nam/ Nữ, tuổi dưới 35; – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, kỹ thuật ô tô của các trường đại học như: Bách...

Cố vấn Dịch vụ

– Nam, Tuổi dưới 35. – Tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy chuyên ngành ô tô, các trường Đại học Bách Khoa, Giao thông vận tải,...

Nhân viên PR – Marketing

– Giới tính: Nữ tuổi từ: 22 – 32 – Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên ngành Truyền thông, Marketing hoặc Ngoại ngữ) –...

Nhân viên Kinh doanh ô tô

– Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô… –...

Nhân viên Kinh doanh xe đã qua sử dụng

Nhân viên Kinh doanh xe đã qua sử dụng Nam/ Nữ tuổi dưới 30 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, kỹ thuật ô tô của các...

Nhân viên Kinh doanh ô tô

Nhân viên Kinh doanh ô tô – Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing,...

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng – Nam, Nữ 30 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tại các trường Học viện Tài chính, Học viện...

Nhân viên Kế toán

– Nam, Nữ 25 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tại các trường Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng,...

Tuyển dụng nhân sự

Nhân viên Kinh doanh ô tô

– Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn; – Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, Cơ khí ô tô… –...

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển Nhân viên Kế toán

Yêu cầu: Nam, Nữ 25 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tại các trường Học viện Tài chính, Học viện ngân hàng,...


0919.656.696